Na pametnem telefonu odprite mobilno banko in poslikajte QR kodo za donacijo 5 evro.

Hvala!

Na pametnem telefonu odprite mobilno banko in poslikajte QR kodo za donacijo 1 evro.

Hvala!

Zahvala

Spoštovani starši, učenci, zaposleni in vsi ostali donatorji!

Vsem, ki ste prijazno donirali sredstva v šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, se iskreno zahvaljujemo.

Želimo si, da bi bili tudi v bodoče uspešni pri zbiranju sredstev, saj bomo na ta način lahko pomagali ter prispevali k zviševanju standarda pouka na naši šoli.

Skupaj lahko ustvarjamo za dobro, predvsem za dobro naših otrok, zato želimo zahvalo zaključiti z naslednjo mislijo: “Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug drugega.” (Jim Rohn)

ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA

Ob mednarodnem dnevu Zemlje smo devetošolci organizirali zbiralno akcijo starega papirja in tržnico dobro. Z veseljem vam sporočamo, da smo zbrali veliko papirja in prodali ne malo naših izdelkov. Vsa sredstva so namenjena za našo valeto, ko se bomo še zadnjič poslovili od šole.

Brez vaše pomoči nam ne bi uspelo, zato še enkrat najlepša hvala.

Učenci 9. razredov

Donacija za šolski sklad

V začetku leta 2023 smo s strani podjetja SLOMETAL d.o.o. iz Nove Gorice samoiniciativno prejeli pobudo za donacijo v šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Iskreno se veselimo in tudi pogrešamo več takšnih iniciativ družbeno odgovornih podjetij v lokalnem okolju. Podjetje SLOMETAL d.o.o. je naš šolski sklad obogatila za kar 1.500 evrov, ki bodo zagotovo našli pravo mesto za šolo na koncu dolge ulice! Hvala!

Božični bazar – iskreno hvala!

Z božičnim šolskim bazarje v šolskem letu 2021/2022 smo v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica obudili praznično vzdušje, tako v šolskih klopeh, kot tudi v okolici šole. Letošnji šolski bazar smo postavili pred glavni vhod šole in ob šolsko igrišče za šolo. Stojnici v božično-novoletnem vzdušju, sta pritegnili tako starše naših učencev, zaposlene, kot tudi kakšnega mimoidočega sprehajalca. Stojnice so spretno in skrbno okrasili delavci naše šole z veliko in pogumno pomočjo učencev, opremili pa smo jih z izdelki, ki so v mesecu decembru nastajali v šolskih klopeh in šolskih pečicah! Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem učencem, ki so pod skrbnim mentorstvom učiteljev in učiteljic ustvarili izdelke in jih prijazno odstopili za bazar ter staršem, ki so s prostovoljnimi prispevki za izdelke prispevali sredstva za šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Pri tem se ne smemo pozabiti zahvaliti tudi učiteljem in učiteljicam ter ostalim zaposlenim (tudi kuharici, ki je za učence ob stojnicah poskrbela s toplim čajem), brez njih vsega tega seveda ne bi bilo. Skupaj smo zbrali kar 1.965,60 evrov, ki bodo zagotovo našla izjemen namen.

Donacija Ingstep inženiring d.o.o.

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Fundacija za šport so ob koncu leta 2020 začele z zelo pomembnim projektom – prenova velike telovadnice. Dotrajano opremo, železo in drugi odpadni material so izvajalci odpeljali na deponijo, zbrana sredstva pa donirali v naš šolski sklad, zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo podjetju Ingstep inženiring d.o.o. in donacijo v višini 429 evrov!

Dohodnina 0,5 %

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so se odločili, da bodo del dohodnine, ki ga lahko namenimo organizaciji po svoji izbiri, donirali šolskemu skladu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Za leto 2018 je šolski sklad prejel 1.313,87 evrov, v letu 2019 pa se je za donacijo odločilo še 47 staršev oziroma oseb. V imenu celotnega kolektiva osnovne šole se vam zahvaljuje za izkazano gesto, s katero bomo priklicali še več nasmehov na obraze naših učencev. V smehu leži ključ, s katerim spoznamo človeka (neznani avtor).

 

Novoletni bazar

Z novoletnim šolskim bazarje v šolskem letu 2019/2020 smo v Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica naredili velik korak naprej. Na predlog učiteljice Tjaše Colja Zorzut in z izjemno podporo vodstva šole in drugih sodelavk in sodelavcev, smo letošnji šolski bazar postavili po celotni osnovni šoli. Zapustili smo hrupno jedilnico in se sprehodili vse do odprtega atrija na samem vrhu šole, kjer so nam v prijetnem ambientu postregli s toplim čajem. V vsakem nadstropju smo stojnice opremili z izdelki naših učencev. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem učencem, ki so pod skrbnim mentorstvom učiteljev in učiteljic (nekateri celo skupaj z ravnateljem šole) ustvarili izdelke in jih prijazno odstopili za bazar ter staršem, ki so s prostovoljnimi prispevki za izdelke prispevali sredstva za novo ustanovljeni socialni sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Pri tem se ne smemo pozabiti zahvaliti tudi učiteljem in učiteljicam, brez njih vsega tega seveda ne bi bilo. Skupaj smo zbrali kar 1.389,71 evrov.

Donacija Softnet in Palsit

Med 27. in 29. 11. 2019 je bil že 17. leto zapored organiziran največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti – konferenca INFOSEK. Pri podjetju Softnet in Palsit so se letos odločili, da bodo donacijo namenili prav našemu socialnemu skladu. Softnet in Palsit sta donirala po 250 evrov, skupaj torej 500 evrov v socialni sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Iskreno hvala!

Donacija Kolektor CPG

Vodstvo podjetja KOLEKTOR CPG D.O.O. iz Nove Gorice se je v letu 2019 odločilo, da bodo sredstva, namenjena novoletnim poslovnim darilom tokrat namenili kot donacijo v šolski sklad. Med izbranimi osnovnimi šolami smo bili tudi mi. Šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je prejel 1.000 evrov. Hvala!

Zakonodaja šolskega sklada

Zakonska podlaga:

Šolski sklad je zakonsko opredeljen v 135. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

 

Osnovni podatki in sestava šolskega sklada

Ustanovitelj: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica.
Upravitelj: Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica.

Ime: Šolski sklad Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.
Kratko ime upravitelj: UO šolskega sklada.
Sedež in naslov: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (s pripisom »za šolski sklad«).
Transakcijski račun: SI56012846030672495 (Banka Slovenije), sklic 29101.

UO šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca, v skladu s 3. odstavkom 135. člena ZOFVI, imenuje svet staršev.

Začetek mandata: 29. 11. 2022

Trajanje mandata: v skladu s Pravili šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica (trenutno veljavno: 2 leti).

Člani UO šolskega sklada (po abecednem redu):

  • predstavniki delavcev: Glavan Podbršček Andreja, Kobal Valentina, Završnik Polona.
  • predstavniki staršev: Kobe Ana, Koren Simon, Nemec Tjaša, Skubin Tina.

Predsednik UO šolskega sklada: Simon Koren
Zapisnikar UO šolskega sklada: Andreja Glavan Podbršček

 

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se določen odstotek dohodnine, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov.

Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri, od leta 2022 pa v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja tudi šolskemu skladu, do največ 0,3 odstotka. 

Predizpolnjen obrazec za tiskanje – povezava

 

 

 

 

 

 

Več informacij – FURS

 

 

 

 

 

 

Donacija dohodnince šolskemu skladu in skladu vrtca

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za mobilne naprave – Google Play, App Store

Seje in zapisniki šolskega sklada

Seje UO šolskega sklada: 

Mandatno obdobje 2022 – 2024

1. redna (konstitutivna) seja, 29. 11. 2022
2. redna seja, 17. 1. 2023
1. dopisna seja, 23. 1. 2023
3. redna seja, 14. 4. 2023
4. redna seja, 8. 11. 2023
2. dopisna seja, 10. 11. – 13. 11. 2023
3. dopisna seja, 13. 11. – 14. 11. 2023
4. dopisna seja, 1. 12. – 4. 12. 2023
5. dopisna seja, 17. 1. – 18. 1. 2024
6. dopisna seja, 13. 3. – 18. 3. 2024
5. redna seja

Mandatno obdobje 2020-2022

1. redna (konstitutivna) seja, 10. 2. 2021
2. redna seja, 12. 5. 2021
1. dopisna seja, 21. 5. 2021
2. dopisna seja, 2. 7. 2021
3. dopina seja, 16.7. – 18. 7. 2021
3. redna seja, 18. 10. 2021
4. dopisna seja, 22. 10. 2021
5. dopisna seja, 21. 12. 2021
6. dopisna seja, 10. 2. – 11. 2. 2022
4. redna seja, 21. 3. 2022
7. dopisna seja, 30. 5. – 31. 5. 2022

Mandatno obdobje 2018-2020
1. (konstitutivna) seja, 12. 11. 2018
2. seja, 22. 11. 2018
3. seja, 9. 1. 2019
4. seja, 6. 2. 2019
5. seja, 16. 5. 2019
6. seja, 2. 10. 2019
7. seja, 9. 1. 2020
8. seja, 13. 2. 2020
9. seja, 10. 6. 2020
1. dopisna seja, 22. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Zapisniki sej:
Opomba: zapisniki in priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.

Zapisniki so na vpogled v tajniđštvu šole v anonimizirani obliki. Potrebna je predhodna najava vsaj 2 delovna dni na epoštni naslov tajnistvo@os-franaerjavca.si 

Finančno poročilo je UO šolskega sklada potrdil na 2. redni seji, 17. 2. 2023. Zapisnik je dostopen v tajništvu šole v anonimizirani obliki.

Dostopnost