Zaposleni v šolskem letu 2020/2021

Razredniki (razredna stopnja):

Razrednik Razred
Tjaša Colja Zorzut, Neva Leban 1. A
Katarina Kete Rodman, Sonja Radikon Bratina 1. B
Tatjana Šuligoj, Milojka Skrt 1. C
Marica Faletič 2. A
Andreja Berlot Koncut 2. B
Valentina Kobal 2. C
Urška Mačus 3. A
Jana Golob 3. B
Mateja Širca 3. C
Andreja Zega  4. A
Irena Albreht 4. B
Urška Leban 4. C
Erika Velišček 4. D
Zora Korenč 5. A
Veronika Šinigoj 5. B
Barbara Filej 5. C

 

Razredniki (predmetna stopnja):

Razrednik Razred
Vilma Seražin Brus 6. A
Simon Kragelj 6. B
Andreja Premrl Prosen 6. C
Duška Suzić 7. A
Zvonka Kajba 7. B
Angelika Koncut Žorž 7. C
Mojca Batič Škarabot 7. D
Polona Završnik 8. A
Helena Cizej 8. B
Marjeta Lisjak 8. C
Barbara Arčon 9. A
Darinka Lah 9. B
Klemen Leban 9. C

(v delu) Učitelji in njihovo področje poučevanja: 

Učitelj Predmeti, ki jih poučuje
Mojca Batič Škarabot SLJ
Lea Kosmač GOS
Mark Besednjak** MAT
Helena Cizej
GEO, DKE
Andreja Glavan Podbršček NPH
Klemen Leban
FIZ, TIT, NTE, EZR
Jelena Vukmir II1, II2, II3, NIJ
Andreja Premrl Prosen SLJ
Dejan Preradović TJA
Milena Prinčič GUM, MOPZ, OPZ, MPZ
Vilma Seražin Brus NAR, GOS, SPH
Dolores Štrukelj MAT
Barbara Trampuž MAT, UBE, MME, ROM, NRA
Alijana Winkler MAT

*Oznake predmetov

 **nadomestna zaposlitev

Učitelji v podaljšanem bivanju:

Učitelj Oddelek
Polonca Kovačič PB 1.a
Polona Žerovec PB 1.b
Veronika Minkuž** PB 1.c
Mojca Pertot PB 2.a/2.b
Vladimir Zelenjak PB 2.c/2.b
Andrea Štanta PB 3.a
Jožica Rebec PB 3.b
Jernej Ferjančič PB 3.c
Tamara Černuta PB 4.b/4.a
Nina Martelanc PB 4.c/4.a
Dolores Štrukelj PB 4.d/4.a
Lea Kosmač PB 5.b/5.a
Jelena Vukmir PB 5.c/5.a
Tea Bevk, Jana Golob, Urška Leban, Urška Mačus, Duška Suzić ostali

**nadomestna zaposlitev

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek
Delovno mesto
Lara Brun ravnateljica
Andreja Glavan Podbršček pomočnica ravnateljice
Vanja Kotar svetovalna delavka
Petra Verderber Skubin svetovalna delavka, učiteljica
Nataša Penko tajnik VIZ
(nezasedeno del. mesto) računovodja
Mateja Kompara knjigovodkinja, administratorka
Tanja Čubej kuharica
Zdravka Savić kuharica, čistilka
Jan Mattiazzi hišnik, čistilec
Miloš Mattiazzi hišnik
Ruža Simić čistilka
Ljubica Vrban čistilka
Milka Novaković čistilka
Erika Jerončič čistilka
Nataša Markočič čistilka
Alenka Miščič čistilka
Ksenija Horvat čistilka