Zaposleni 2019/2020

Razredniki (razredna stopnja):

Razrednik Razred
Polonca Kovačič, Sonja Radikon Bratina 1. A
Andreja Berlot Koncut, Neva Leban 1. B
Tatjana Šuligoj, Milojka Skrt 1. C
Marica Faletič 2. A
Veronika Šinigoj 2. B
Valentina Kobal 2. C
Mateja Širca 3. A
Urška Leban 3. B
Jana Golob 3. C
Urška Mačus 3. D
Katarina Kete Rodman 4. A
Jožica Rebec 4. B
Irena Albreht 4. C
Barbara Filej 5. A
Vanja Rušt 5. B
Andreja Zega 5. C

 

Razredniki (predmetna stopnja):

Razrednik Razred
Duška Suzić 6. A
Zvonka Kajba 6. B
Angelika Koncut Žorž 6. C
Polona Završnik 7. A
Simon Kragelj 7. B
Marjeta Lisjak 7. C
Barbara Arčon 8. A
Darinka Lah 8. B
Valentina Batagelj 8. C
Gordana Štucin 9. A
Tanja Debenjak 9. B
Aljaž Dolgan 9. C

Učitelji in njihovo področje poučevanja:

Učitelj Predmeti, ki jih poučuje
Mojca Batič Škarabot SLJ
Tea Bevk
GOS
Lara Brun
MAT
Helena Cizej
GEO, DKE
Andreja Glavan Podbršček NPH
Klemen Leban
FIZ, TIT, NTE, EZR
Nina Martelanc II1, II2, II3, NIJ
Andreja Premrl Prosen SLJ
Dejan Preradović TJA
Milena Prinčič GUM, MOPZ, OPZ, MPZ
Vilma Seražin Brus NAR, GOS; SPH
Dolores Štrukelj MAT
Barbara Trampuž MAT, UBE, MME, ROM, NRA
Alijana Winkler MAT

*Oznake predmetov

Učitelji v podaljšanem bivanju:

Učitelj Oddelek
Veronika Minkuž PB 1.a/5.a
Erika Velišček
PB 1.b/5.a
Tjaša Colja Zorzut PB 1.c/5.a
Mojca Pertot
PB 2.a
Milojka Frank PB 2.c
Andrea Štanta PB 3.a/2.b
Zora Konreč
PB 3.b/2.b
Nastja Debenjak PB 3.c/2.b
Tamara Černuta PB 3.d/2.b
Dolores Štrukelj
PB 4.a/4.b
Tea Bevk
PB 4.c/4.b
Vladimir Zelenjak PB 5.b/5.a
Polona Žerovec PB 5.c/5.a

 

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek
Delovno mesto
Jernej Ferjančič v. d. ravnatelja
Andreja Glavan Podbršček pomočnica ravnatelja
Vanja Kotar svetovalna delavka
Petra Verderber Skubin svetovalna delavka, učiteljica
Nataša Penko tajnik VIZ
(nezasedeno del. mesto) računovodja
Mateja Kompara knjigovodkinja, administratorka
Tanja Čubej kuharica
Zdravka Savić kuharica, čistilka
Jan Mattiazzi hišnik, čistilec
Miloš Mattiazzi hišnik
Ruža Simić čistilka
Ljubica Vrban čistilka
Milka Novaković čistilka
Erika Jerončič čistilka
Nataša Markočič čistilka
Alenka Miščič čistilka
Ksenija Horvat čistilka