B-RIN

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, s podporo Republike Slovenije, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, in Evropske unije – NextGenerationEU pristopila k izvajanju projekta »Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike v vrtcih in osnovnih šolah (B-RIN)«. Nosilka projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem; projekt bo trajal do 30. 6. 2026.

Ponosni smo, da je naša šola ena od desetih konzorcijskih partnerjev vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ostali sodelujoči javni zavodi v projektu so: Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Jelka, Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper, Osnovna šola in vrtec Ankaran, Osnovna šola Solkan in vrtec Solkan, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Vrtec Polhek, Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije ter Osnovna šola Vojke Šmuc Izola. 

Več o projektu si lahko preberete s klikom na povezavo

Na naši šoli so v projekt vključeni učenci, ki v šolskem letu 2023/2024 obiskujejo 3. razred. Učenci bodo v tem šolskem letu sodelovali pri 16. učnih urah s področja uvajanja znanja računalništva in informatike (RIN), kar naj bi imelo pozitiven učinek na pripravljenost za izzive sodobne digitalne družbe in razvijanje ključnih kompetenc za odgovorno in učinkovito uporabo tehnologije.  Učne ure se bodo izvajale kot projektni tedni tekom šolskega leta.

RAZVOJNI TIM: mag. Lara Brun, Milan Podbršček, Tanja Debenjak, Dolores Štrukelj, Vanja Rušt, Nataša Penko

PROJEKTNA SKUPINA: Marica Faletič, Polona Žerovec, Andrea Štanta, Mihaela Mendelski Bratkovič, Sara Skočir

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, pri računalništvu in informatiki pa se učimo pisati zgodbe.

1. konzorcijsko srečanje

Dostopnost