Dvig digitalne kompetentnosti

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Več lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Projektni team:
Lara Brun
Tanja Debenjak
Polona Završnik
Katarina Kete
Milan Podbršček

Akcijski plan:
priloga LDN za šoslko leto (vir: sprejeti dokumenti sveta zavoda – organi šole)

 

Dostopnost