Projekt Turizmu pomaga lastna glava

V šolskem letu 2019/2020 v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Turistična zveza Slovenije razpisuje že 34. državni festival Turizmu pomaga lastna glava.

Letošnja tema festivala je festival naj bo. Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti dogodek, ki se bo odvijal v prihodnje po vzoru največjih festivalov. Najpogosteje so festivali vsakoletna prireditev, ki svoje prizorišče ali pa obdobje v katerem se izvaja poveže s tematiko festivala.

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.