Knjižnica Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Knjižnica na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica ponuja več kot 25.000 enot knjižničnega gradiva in 43 naslovov periodike.

V čitalnici je veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij za raziskovalno delo, včasih tudi za zabavo.

Na šoli smo leta 2012 uredili Erjavčevo sobo, ki jo učenci večkrat obiščejo tekom šolanja od prvega do devetega razreda, ob vpisu v šolsko knjižnico vsak učenec prejme priročno zgibanko o Erjavčevi sobi.

Učenci obiskujejo knjižnico posamezno ali skupinsko, v okviru knjižnično-informacijskih znanj, ki potekajo v sodelovanju z drugimi učnimi predmeti. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, na motivaciji za branje in estetskem doživljanju. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.

V okviru knjižnice potekajo tudi drugi projekti, ki temeljijo na spodbujanju branja, postavitve ilustratorskih razstav, organizacija prireditev ob podelitvi bralne značke na šoli in še marsikaj.

 

 

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 11.45 IN OD 12.15 DO 14.30 URE

 

Seznam knjig za bralno značko v šolskem letu 2019/2020

 

 

LEGENDA oznak knjižničnega gradiva:

C (cicibani): leposlovje 1. – 3. razred

P (pionirji): leposlovje 4. – 6. razred

M (mladina): leposlovje 7. – 9. razred

L ljudsko slovstvo, leposlovje

UDK (univerzalna decimalna klasifikacija, 0-9): strokovne knjige

 

(povezava)

Vsi učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učenci 1. in 2. razreda dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki), saj so financirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Starši učencev od 3. do 9. razreda pa kupite le delovne zvezke, ki jih potrdi svet staršev za tekoče oziroma naslednje šolsko leto.

Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih do konca pouka. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno prozorno folijo.

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada.

Učbeniški sklad vodi knjižničarka, ga. Tjaša Klemenčič.

Zakonska podlaga: Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

4. razred ♦ Hans Christian Andersen: Stara cestna svetilka, Bina Štampe Žmavc: Živa hiša, France Bevk: Pastirci, Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki.

5. razred ♦ France Bevk: Pestrna, Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom, Roald Dahl: Matilda, Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus.

6. razred ♦ Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo ALI Kolesar naj bo ALI Ranta vrača udarec, Bina Štampe Žmavc: Svilnate rime (razdelka Brezine in Sončeve) ALI Boris A. Novak: Vserimje (samo pesmi) ALI Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije (v celoti), Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.

7.  razred ♦ Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor, Vinko Möderndorfer: Kot v filmu, Tone Pavček: Majnice, fulaste pesmi.

8. razred ♦ Janja Vidmar, Benka Pulko: Otroci sveta ALI Album 13:14:15, Niko Grafenauer: Skrivnosti.

9. razred ♦ Janja Vidmar: Debeluška ALI Marliese Arold: Živeti hočem, Antoine de Saint-Exupery: Mali princ ALI Richard Bach: Jonatan Livingston Galeb, Saša Vegri: Naročje kamenčkov.

4. razred ♦ Let’s Draw Shapes, Rainbow Bird, The Enormous Crocodile, Winston the Wizard.

5. razred ♦ Pirate Patch and the Treasure Map, The Giraffe and the Pelly and Me, The Jungle Book, The Magic Computer Mouse.

6. razred ♦ Fantastic Mr. Fox, The Incredibles, Charlie and the Chocolate Factory, Pollyanna, The Lion king.

7. razred ♦ The Adventures of Tom Sawyer, Little Women, The Outsiders, Theseus and the Minotaur, The Long Road.

8. razred ♦ Robinson Crusoe, The Wrong Man, Matilda, Under the Bridge, The Last Juror.

9. razred ♦ And Then There Were None, Romeo and Juliet, The Last King of Scotland, Carmilla, Three Short Stories of Sherlock Holmes.

Pri pouku izbirnega predmeta Italijanščina učenci od 7. do 9. razreda vsako leto tekmujejo v bralni znački (EPI Letture). Z branjem knjig bogatijo svoj besedni zaklad, izboljšajo izgovorjavo in spoznavajo italijansko kulturo.

Učenci berejo knjige samostojno doma, nekaj ur pa bralni znački namenimo tudi med poukom, da se skupaj pogovorimo o prebranih besedilih. V mesecu marcu poteka tekmovalni teden, ko učenci pisno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo poznavanje prebranih knjig.

V šolskem letu 2019/2020 bo tekmovalni teden za italijansko bralno značko od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020.

Seznam knjig:

7. razred ♦ Strega comanda colori.
8. razred ♦ Uffa, le femmine! Uffa, i maschi!
9. razred ♦ Storie per i giorni di festa.