Delo specialno-pedagoške službe

Individualno delo je namenjeno učencem, ki imajo večje učne težave in imajo odločbo Komisije za usmerjanje učencev s posebnimi potrebami. Individualno učno pomoč izvajajo učitelji in strokovni delavci v skladu z odločbo.

Ostalim učencem z učnimi težavami nudijo individualno pomoč pedagoginji na šoli Vanja Kotar in Petra Verderber Skubin, glede na predlog učitelja in v soglasju s starši. Pomoč na šoli izvaja še socialna pedagoginja Sonja Radikon Bratina in posamezni učitelji.

Delo mobilne specialne službe obsega izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke z odločbami Komisije za usmerjanje. Mobilne specialno pedagoške delavke v šolskem letu 2020/2021, ki prihajajo iz Osnovne šole Kozara: Aleksandra Drešček, Klementina Štrancar Plesničar, Nataša Manfreda in iz Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož: Nataša Škrinjar.

Dostopnost