Vpis v 1. razred

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn) morate starši otroke vpisati v 1. razred osnovne šole v koledarskem letu, v katerem ti dopolnijo starost šest (6) let.

Za šolsko leto 2024/2025 se v 1. razred vpisuje otroke rojene v letu 2018.

Vabilo smo staršem (praviloma na naslov mame) poslali po klasični pošti na stalni ali začasni naslov, če ga še niste prejeli, nas prosim o tem obvestite.

S klikom na povezavo si lahko ogledate evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov in njihovih programov v Republiki Sloveniji: POVEZAVA

Podatke o šolskem okolišu lahko preverite na pregledu demografskih podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: POVEZAVA

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn) morate starši otroke vpisati v 1. razred osnovne šole v koledarskem letu, v katerem ti dopolnijo starost šest (6) let.

Starši imate v skladu z 48. členom ZOsn pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok biva stalno ali začasno. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica bo v drugi polovici meseca januarja povabila k vpisu vse otroke, ki stalno ali začasno prebivajo v šolskem okolišu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.

Šolski okoliš lahko starši preverite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vpis v 1. razred običajno poteka v prostorih šole v 2. nadstropju.

Po 1. februarju boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče, praviloma na naslov mame) prejeli vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Priložene obrazce izpolnite in jih prinesete s seboj na vpis. 

Starši otrok, ki po prebivališču spadate v šolski okoliš Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, a želite, da bi vaš otrok obiskoval drugo šolo, morate otroka najprej vpisati na matično šolo Osnovno šolo Frana Erjavca Nova Gorica, prošnjo za prepis pa pisno vložite na šoli, kamor želite otroka vpisati. Podatke o šolskem okolišu lahko preverite na povezavi aplikacije Sokol pristojnega ministrstva.

O prošnji za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Za prepis otroka je potrebno soglasje obeh šol. 

Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev. 

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno prošnjo za prepis na Osnovno šolo Frana Erjavca Nova Gorica. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica bo o prošnji odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.  O oddločitvi glede vaše prošnje, boste starši prejeli pisno obvestilo po klasični pošti, predvidoma do konc meseca marca. 

Prošnjo lahko pošljete po epošti na naslov svetovalna.sluzba@os-franaerjavca.si oziroma po klasični pošti na naslov Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica, najkasneje do 29. 2. 2024. Prošnja mora vsebovati podpis obeh staršev.

OBRAZEC:  Vloga za prepis na drugo osnovno šolo

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, vrtca ali multidisciplinarnega tima, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Odložitev šolanja mora biti strokovno utemeljena in povezana z individuačnimi specifičnostmi v razvoju in učenju poameznega otroka. Ravnatelj osnovne šole imenuje strokovno komisijo, ki v tem primeru ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec osnovne šole in vzgojitelj otroka. O ugotovitvi komisije morate biti starši obveščeni po klasični pošti z odločbo, najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa nasloviti pisno prošnjo za odložitev začetka šolanja na elektronski naslov svetovalna.sluzba@os-franaerjavca.si oziroma klasično po pošti na naslov Osnovna šola Frana Erjavca nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (s pripisom za šolsko svetovalno službo), najkasneje do 29. 2. 2024.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, socialnem pedagogu/logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

OBRAZEC: Obrazec za odložitev šolanja za 1 šolsko leto

Zdravniški pregled

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled predvidoma v mesecu maju. Šolska zdravnica je ga. dr. Martina Grgić. 

Pravica do brezplačnega šolskega prevoza

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz nje, če je njegovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 km ali če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Za dodatne informacije o šolskih prevozih vam je na razpolago pomočnica ravnatelja, ga. Andreja Glavan Podbršček.

Učencem s posebnimi potrebami pripada brezplačni prevoz, če je v odločbi tako določeno.

Starši boste ob vpisu prejeli obrazec z izjavo do pravice do brezplačnega prevoza. 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu

V prvem razredu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina.

S klikom na povezavo si lahko preberete učni načrt neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu osnovne šole: POVEZAVA

Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta.

 

 

Dostopnost