Vpis v srednjo šolo

Spletni naslovi s koristnimi informacijami za vpis v srednjo šolo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si
Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si
Zavod RS za šolstvo: www.zrss.si
Deficitarni poklici v regiji: www.iskanipoklici.net
Center RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si
Spletni servis za poklicno izobraževanje: www.mojaizbira.si
Informacije o štipendijah: www.sklad-kadri.si

 

Objavljamo pomembne datume glede vpisa v srednjo šolo. Za več informacij lahko povprašate v šolski svetovalni službi (ga. Vanja Kotar).

Datum Aktivnost
Januar 2020 Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.
do 13. 2. 2020 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.
14. in 15. 2. 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.
med 11. in 21. 3. 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.
do 26. 3. 2020 Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
**do 2. 4. 2020 Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove
8. 4. 2020 Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet
do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
od 5. 5. 2020
do 11. 5. 2020
Nacionalno preverjanje znanja (slovenščina – 5. 5. 2020, matematika – 7. 5. 2020, zgodovina – 11. 5. 2020)
22. 5. 2020 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet
do 27. 5. 2020 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.
15. 6. 2020 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.
med 16. in 19. 6. 2020** Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.
do 11. 5. 2020 Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove
20. 5. 2020 Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet
med 1. in 6. 6. 2020 DODATNO opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.
do 16. 6. 2020 do 14. ure Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
26. 6. 2020 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – internet
med 30. 6. in 6. 7. 2020 Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

LEGENDA: ** ne velja več oziroma znani so novi datumi 

Objavljamo povezavo na evidenco srednjih šol v Republiki Sloveniji: EVIDENCA ZAVODOV IN PROGRAMOV

S  klikom na posamezno srednjo šolo boste prejeli podrobnejše informacije o zavodu in programih oziroma smereh, ki se v določenem šolskem letu izvajajo, prav tako pa tudi povezavo do spletnega mesta izbrane šole.

Informativni dan za srednje šole bo potekal v dveh terminih, in sicer v petek in soboto, 14. 2. 2020 in 15. 2. 2020 po celotni Sloveniji.

Predstavitve na srednjih šolah v sklopu informativnih dni bodo potekale v dopoldanskih in popoldanskih urah, preverite pa na svojih želenih šolah, ob kateri uri so. Na večini šol se bodo v petek odvijali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Seveda pa se ura razlikuje od srednje šole do šole.

Predlagamo, da dobro premislite in izkoristite informativni dan za srednje šole, saj boste zagotovo dobili informacije, ki vas zanimajo.

V mesecu januarju, ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pripravi in objavim razpis za vpis učencev v srednje šole in dijaške domove. Učenci se morajo do določenega roka prijaviti za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. Na naši šoli poteka vpis s pomočjo šolske svetovalne službe, ki za učence, katerih starši so podali privolitev (podpis soglasja “GDPR”), tudi odda izpolnjene prijavnice na posamezno srednjo šolo.

Razpis: POVEZAVA

Dneva odprtih vrat se učenci udeležijo sami ali s starši.

SREDNJA ŠOLA z izobraževalnimi programi DATUM

GIMNAZIJA TOLMIN, Dijaška 12 b, Tolmin

Zbirno mesto: avla šole

 • gimnazija

ponedeljek,

2. 12. 2019,

ob 17.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Biotehniška Šola Šempeter

Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

Zbirno mesto: avla šole

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • gastronom – hotelir
 • slaščičar
 • gospodar na podeželju
 • kmetijsko – podjetniški tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • živilsko prehranski tehnik (PTI)

torek, 3. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 17.30

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Gimnazija in zdravstvena šola

Zbirno mesto: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8a, N. Gorica

 • tehniška gimnazija
 • zdravstvena nega
 • bolničar-negovalec

 

četrtek, 5. 12. 2019,

ob 17.00

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA, Goriška 29, Vipava

Zbirno mesto: avla šole

 • gimnazija

sobota,

7. 12. 2019,

ob 9.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Strojna, prometna in lesarska šola

Zbirno mesto: avla šole na Erjavčevi 4/a, Nova Gorica

 • obdelovalec lesa
 • mizar
 • oblikovalec kovin-orodjar
 • mehatronik operater
 • inštalater strojnih inštalacij
 • avtoserviser
 • avtokaroserist
 • strojni tehnik
 • tehnik mehatronike
 • logistični tehnik

 

torek, 10. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat

ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 18.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Elektrotehniška in računalniška šola

Zbirno mesto: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8a, Nova Gorica

 • elektrotehnik
 • elektrikar
 • tehnik računalništva
 • računalnikar

 

torek, 10. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat

ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 18.00

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, c. 5. maja 12, Ajdovščina

Zbirno mesto: večnamenski prostor na šoli

 • gimnazija
 • predšolska vzgoja

sreda,

11. 12. 2019,

ob 17.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Srednja ekonomska in trgovska šola

Zbirno mesto: 1. nadstropje na Erjavčevi ulici 8, Nova Gorica

 • ekonomski tehnik
 • administrator
 • trgovec

četrtek,

12. 12. 2019,

ob 17.00

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Zbirno mesto: gledališka dvorana, vhod z Rejčeve ulice

 • gimnazija
 • gimnazija – športni oddelek
 • umetniška gimnazija – smer gledališče in film
 • umetniška gimnazija – likovna smer

 

torek, 17. 12. 2019,

ob 17.00